سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر رضایی – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری
احسان داودی جونقانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری

چکیده:

دراین پروژه ابتدا دوساختار زمین شناسی یعنی مخازن نفت و گاز تخلیه شده و سفره های آب زیرزمینی که می توان درآنها ذخیره سازی گاز انجام داد معرفی می شود برای آشنایی بیشتر با این دو مورد ضمن معرفی این ساختارها و ویژگیهای آن ها برای هرکدام یک مطالعه موردی ذکر می شوند مطالعه موردی به ترتیب میدان سراجه قم سفره آبی یورتشای ورامین می باشد با مطالعات انجام شده این نتیجه به دست می آید که بهترین روش ذخیره سازی گاز اغلب مخازن گاز و نفت تخلیه شده است البته این امر دربعضی موارد تحت تاثیر شرایط جغرافیایی و آب و هوایی منطقه مورد مطالعه قرارمیگیرد و لازم است به این موارد توجه ویژه ای شود.