سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن خالقی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

یکی از مهمترین مباحث ریاضیات که کاربرد بسیار زیادی در سایر علوم دارد حل مساله دستگاه معادلات خطی است و تاکنون روشهای متعددی برای حل چنین مسائلی ارائه گردیده است دراین مقاله علاوه بر ارائه الگوریتم روش عددی HSAM که یک روش تکراری دو مرحله ایی در حل دستگاه معادلات خطی است از نظر دقت محاسبات و تعدادتکرار لازم تا رسیدن به جواب با دقت مطلوب با روش تکراری SORمقایسه گردیده است.