سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی معین الدینی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
سبحان رستمی – کارشناس ارشد سازه و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واح
سعید شجاعی – عضو هیأت علمی گروه عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

حل معادلات دیفرانسیل حاکم بر رفتار یک سیستم یکی ازمهمترین مسائلی است که همواره در زمینه های علوم و مهندسی مورد بحث قرار می گیرد. از آنجایی که تنها موارد معدودی از این معادلات را می توان مستقیما با روشهای تحلیلی حل نمود روشهای عددی زیادی در چند دهه اخیر برای حل چنین معادلاتی پیشنهاد شده است. در میان متداول ترین این روشها، روشهای اجزاءمحدود را می توان نام بردکه استفاده از آن در تحلیل سازه های پیچیده و مکانیک محاسباتی به امری معمول تبدیل شده است. در ادامه توسعه روش های عددی، اخیرا روش نوین تحلیل هم هندسی ۱ بر پایه توابع نربز ۲ و با هدف یکپارچه کردن مدل سازی هندسه و تحلیل، ارائه شده است. ویژگی اصلی این روش استفاده از همان توابع پایهای که در مدلسازی دقیق هندسه به کار رفتهاند، به عنوان توابع پایه درفضای میدانی میباشد. با توجه به اهمیت این روش و اینکه تحلیل هم هندسی به عنوان یک روش جدید در علوم مهندسی شناخته میشود تمرکز این تحقیق بر معرفی و مقایسه اجزاء، مولفهها و ویژگیهای این روش و مقایسه آن با روش مرسوم اجزاء محدود است.