سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم بنی اسدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
امیراحمد هدایت – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
سیدطاها طباطبایی عقدا – کا رشناس ارشد عمران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی واحد خلیج فارس

چکیده:

خوردگی بتن مسلح از معضلات عمده کشورهای مختلف جهان است. به گونه ای که حتی در کشورهای پیشرفته همچون آمریکا، کانادا،ژاپن و بعضی کشورهای اروپایی هزینه های زیادی را برای تعمیر آنها به دنبال داشته است. این مسأله در کشورهای حاشیه خلیج فارسبسیار شدیدتر بوده و سازه های بتنی زیادی در زمانی نه چندان طولانی دچار خوردگی و خرابی گشته اند. بررسی ها در این مناطق نشان می دهد که در صورت استفاده از طرح اختلاط و مصالح مناسب، اجرای بتن توسط افراد کاردان و عمل آوری کافی، بسیاری از مسائل بتن بر طرف خواهد گشت.میزان جذب آب و به تبع آن نفوذ یون کلر از جمله پارمترهای مؤثر بر خوردگی بتن مسلح به شمار می رود. بنابراین نحوه تعیین و انتخابروش آزمون مناسب جهت ارزیابی آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. به گونه ای که تا کنون روش های بسیاری بر اساس استاندارد های مختلف دنیا ارائه گردیده است. برای مثال روش آزمون کم هزینه و ساده ای برای اندازه گیری میزان جذب آب موئینه بتن capillary) تعریف شده که بر اساس آزمایشات صورت گرفته در پروژه توسعه اسکله شهید رجایی بندرعباس و کشورهای حاشیه خلیج فارس نتایج خوبی جهت کنترل پارامترهای موثر بردوام را در اختیار می گذارد