سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود فال سلیمان – استادیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند
محمد حاصلی – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه بیرجند

چکیده:

کشاورزی یکی از بخش های مهم اقتصاد کشور ما به شمار می آید تا جایی که می توان گفت که رشد اقتصادی کشور بدون توسعه کشاورزی ممکن نیست. یکی از چالش های مهم در توسعه کشاورزی در ایران بحث کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک کشور است. ازاین رو بررسی شیوه های نوین آبیاری از یک سو و تلفیق آن با شیوه های سنتی برای انطباق وسازگاری آن با جغرافیای کشاورزی کشور از سوی دیگر از اهمیت خاصی برخوردار است. نگاهی کاربردی به مسئله کم آبی در سطح کشور و استان خراسان جنوبی از مباحث مهم در این مقاله می باشد و سعی شده است روش آبیاری زیر سطحی- کوزه ای به عنوان یکی از روش های مهم آبیاری در مناطق خشک و کم آب معرفی گردد. روش انجام تحقیق بر پایه جمع آوری اسناد و مدارک کتابخانه ای و فعالیت میدانی می باشد. هدف اصلی معرفی روش آبیاری زیر سطحی- کوزه ای بیدسکان در شهرستان فردوس است. هر چند فعالیت این پروژه هنوز به مرحله بهره برداری تولیدی نرسیده است. اما روش کار که تلفیقی از فنون سنتی با روش های نوین آبیاری بوده و صرفه جویی ۵۰ ٪ آب را نسبت به روش سنتی غرق آبی در پی داشته است از مهم ترین نتایج اجرای پروژه می باشد که چنانچه در مرحله بهره برداری از گیاهان زراعی و باغی کاشته شده، نتیجه مطلوب حاصل شود قابل تسری به سایر مناطق همگون جغرافیایی خواهد بود