سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرامرز قلمباز – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی – دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
عبد علی ناصری – دکترا آبیاری و زهکشی – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
فرید مقدم – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فرشید قلمباز – کارشناس ارشد برنامه ریزی اقتصادی

چکیده:

بطور کلی با تعیین و اجرای یک سیستم ارزیابی عملکرد در قالب مدل بهره وری فراگیر در سازمان مدیران می توانند مشکلات و مسائل را تشخیص داده و مسائل پیچیده سازمان را بر اساس اطلاعات لازم حل کنند. در کشور ما وظایف مدیریت منابع اب که شامل : حفاظت ، مهار ، استحصال ، انتقال و توزیع آب می باشد که از طرف وزارت نیرو به شرکتهای آب منطقه ای محول گردیده است بنابراین این شرکتها فعالیت های متععدی برای افزایش راندمان و بهره وری از امکانات موچود و همچنین حرکت در جهت بالا بردن راندمان ، تولید بهینه محصول و بطور کلی رشد اقتصادی در کشاورزی کشور انجام داده اند اما تاکنون ابزاری به منظور سنجش و اندازه گیری کلیه فعالیت های انجام شده و مقایسه چگونگی مدیریت انها ارائه نگردیده است.بدین جهت با توجه به ضرورت امر در این مقاله ضمن برشمردن دلایل اهمیت ارزیابی عملکرد اقتصادی پبکه های ابیاری و زهکشی برخی روشها و شاخص های این موضوع معرفی می گردد.