سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پگاه درجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
محمد قربانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

استخراج با ترکیبات زیست فعال مستلزم زمان طولانی است و بازده استخراج کمی دارد و اغلب مقدار کمی حلال آلی در فراورده نهایی باقی می ماند که منجر به کاهش کیفیت فراورده می شود. لذا توسعه روشهای انتخابی و مؤثر برای استخراج آنها مهم می باشد. برای استخراج ترکیبات زیست فعال از گیاهان علاوه براستخراج با حلال اخیراً روشهایی دیگری مثل استفاده از سیال فوق بحرانی، فرایندهای فشار بالا، استخراج به کمک میکروویو، اولتراسونیک،استخراج بر پایه آنزیم و تخمیر پیشنهاد شده اند که باعث کاهش زمان و حلال مصرفی و افزایش بازده استخراج وبهبود کیفیت فراورده نهایی می شوند.این مقاله مروری برمعرفی و مقایسه روش های استخراج سنتی و روش های جایگزین جدید استفاده شده برای استخراج ترکیبات زیست فعال و پتانسیل کاربردی آنها می باشد.