سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبا کرمی سرخه چقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
سعید باقری گلزار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

چکیده:

نظر به افزایش روزافزون بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ها و پیشرفت و تغییر سریع این فناوری مدیریت آن درسازمان های امروزی به یک مبحث راهبردی تبدیل شده است معماری سازمانی فناوری اطلاعات یا به اختصار معماری سازمانی با توصیفی کلی نگر و جامع از کارکردهای فناوری اطلاعات در سازمان سعی می نماید که پیچیدگی استفده این فناوری را کاهش داده و موجب بازدهی بیشتر این ابزار در راستای نیل به اهداف سازمانی شود معماری سازمانی شامل مجموعه ای از مدلهای توصیف کننده عملکردمولفه های مختلف این فناوری با جنبه های گوناگون کاربرد آنها در یک سازمان می باشد دراین مقاله برخی از روشهای پیشنهاد شده برای ارزیابی معماری سازمانی مورد بررسی قرار میگیرد