سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مژده قیومی نیا – کارشناسی ارشد عمران محیط زیست

چکیده:

عمربالای شبکه فاضلاب و خوردگی زیاد لوله های بتنی درکلان شهرها منجر به تخریب شبکه و بحرانهای زیست محیطی و اجتماعی بسیار شده است پیشگیری از اسیب های جدی بویژه درشبکه های دارای جریان زیاد فاضلاب از بهترین راه کارها درمدیریت بحران ناشی از تخریب آنهاست تعمیر فاضلاب روهای آسیب دیده با روشهای نوین بهسازی مدتهاست که درکشورهای پیشرفته دنیا درحال اجراست لیکن با توجه به تنوع روشها انتخاب روش مناسب حائز اهمیت می باشد هدف ازاین مطالعه شناسایی شرایط کاربرد روشهای اصلی نوسازی مقایسه و انتخاب روش متناسب با عیوب شبکه است روشهای CIPP قابل کاربرد دراقطار متداول فاضلابرو بوده و با توجه به عیوب عمده لوله های بتنی شاملترک پوشش داخلی معیوب و شکستگی مناسب ترین روشهاست.