سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حجت قیاسوند – عضو هیات علمی آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد ملایر، گروه معماری

چکیده:

با توجه به اینکه بیش از یک دهه از تهیه و تصویب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختما ن صرف ه جوی ی درمصرف انرژی گذشته ولی تاکنون فعالیت چشمگیری جهت اجرای صحیح مقررات مذکور علی رغ م اجبار ی شدن اجرای این مبحث در ساختمانهای کشور انجام نشده و تنها می توان به پیگیریهای سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور و فعالیتهای نظام مهندسی دراین بخش اشاره کرد . اجرایی شدن این مبحث در کشو ر یکی از مهمترین اهداف مدیریت بخش ساختمان و مسکن می باشد، که در این راستا ایجاد بستر مناسب جهت فرهنگ سازی و آشنایی مردم با فعالیتهای بهینه سازی مصرف سوخت اولین گا م در جه ت تحق ق اهدا ف سازمان می باشد.که این مهم با پیگیریهای متعدد و انجام تبلیغات گسترده در رسانه های مختلف کشو ر در دست انجام می باشد . بعنوان گام بعدی بررسی عملکرد سازمان نظام مهندسی استانها و تهیه دستورالعملها و نرما فزارهای کنترلی است تا نسبت به ارائه الگوی مناسب جهت کنترل اجرای این مبحث در تمام قسمتها ی مربوطه شامل نقشه ها، صدور پروانه و نظارت بر اجرای ساختمان تا زمان مجوز پایا نکار اقدام شود. ودر نهایت نظارت بر اجرای این مبحث از طرف مهندسین ناظر معماری از اهمیت خاصی برخوردار است در این پژوهش سعی شده است با روش میدانی انواع روشهای مختلف اجرایی در عایقکاری حرارتی پوسته ساختمانی در شهر همدان در حلقه سه گانه مالکان ، مهندسان ناظر و دستگاه های اجرایی استان معرفی شود