سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر رضایی – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری
احسان داودی جونقانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت

چکیده:

باتوجه به نیازروزافزون مخازنی که میتوان از آنها برای ذخیره سازی گاز استفاده کرد می پردازیم اولین موردی که به بررسی آن می پردازیم ذخیره سازی گاز درگنبدهای نمکی است این روش یکی از روشهای نوینو پرکاربرد درذخیره سازی گاز می باشد که با ایجاد حفره توسط حفاری بهوسیله شستشوی نمک انجام می شود درادامه به بررسی یک مطالعه موردی درمنطقه جینتان چین می پردازیم روش دوم که بررسی بررسی می کنیم ذخیره سازی درمعادن متروکه است که به روشهای طراحی و موارد استفاده از این نوع ذخیره سازی اشاره می شود سپس به بررسی و مطالعه موردی یک معدن متروک استفاده شده درلیدن می پردازیم