سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر لیاقت دار – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک
صدرا خوش بزم فریمانی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
مریم کیهانی زاده –
حمید آذری –

چکیده:

در مقاله حاضر نحوه عملکرد تهدیدات EMP که از تهدیدهای نوین آفندی برای تجهیزات الکتریکی و مخابراتی به شمار می روند بیان شده و نقاطی از ساختمان ها که از نظر نفوذ این امواج دارای نقطه ضعف هستند و همچنین اثرات امواج الکترومغناطیسی بر روی ساختمان ها و بدن انسان معرفی شده است از روشهایی که می توان جهت کاهش اثرات این امواج به کارگرفت اجرای قفس فارادی می باشد که خود شامل سه بخش پوشش کردن shielding یکپارچه سازی bonding و زمین کردن grounding است در کار حاضر نحوه اجرا مشخصات و اهمیت اجرای هریک از مراحل نام برده شده بیان شده است در اجرای این روش با توجه به اهمیت ساختمان تحت حفاظت و رویکردهای حفاظتی که در زمان بحران حائز اهمیت می باشند میتوان کل ساختمان و تجهیزاتداخلی آن و یا تنها تجهیزات داخلی را حفاظت نمود.