سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

وحید قاسم زاده – مربی گروه مهندسی برق دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه فسا
محمد کاظم خسروانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه فسا

چکیده:

انرژی برق ازاساسی ترین نیازهای زندگی درقرون جدید به شمارمی رود ازمصارفی چون روشنایی منازل وراه اندازی وسایل مختلف خانگی گرفته تااستفاده از آن درکارخانه ها وصنایع مختلف وبیمارستانها، انرژی برق، نقشی بی دلیل ایفامی نماید. روندمصرف انرژی برق درایران درچندسال اخیر به سرعت درحال افزایش است ، لذاتولید برق به روشهای جدیدوکم هزینه از اولویتهای سازمان انرژیهای نوایران( سانا) می باشد. دراین مقاله به بررسی روشهای مختلف تجدیدپذیر تولیدبرق، معایب و مزایای آنها به طورجداگانه اشاره می شود ودرپایان موضوع امکان سنجی وبه کارگیری هرروش درنقاط مختلف ایران وبرآورد هزینه هرروش وملزومات آن موردبررسی قرارخواهدگرفت