سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رحیم شعبانیان – استادیار دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
کورش رشیدی – استادیار دانشگاه پیام نور مرکز اردکان
ملیحه صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

چکیده:

توالی پرمین در برش چینه شناختی پیراسحاق، با ضخامت حدود ۱۴۰۰ متر شامل واحدهای سنگ چینه ای سازندهای دورود (ماسه سنگ)، روته (آهک) و نسن (شیل و آهک) است. مرز زیرین رسوبات ماسه سنگی دونین و مرز فوقانی آنها به صورت پیوسته و هم شیب به آهک های صفحه ای سازند الیکا به سن تریاس پیشین تبدیل می شود (Stepanov et al.,1969). از روی تغییرات رنگ، سنگ شناسی و مطالعه فسیل ها گذر پرمین به تریاس در این برش قابل تشخیص می باشد. براساس مطالعه ۲۲۰ مقطع نازک تهیه شده، به تعداد ۲۷ جنس و ۲۱ گونه متعلق به ۱۴ خانواده میکروفسیل فرامینیفرا مورد شناسایی قرارگرفتند که با مقایسه آنها با جامعه روزنبران پرمین در دیگر بخش های مختلف ایران، سن سازند روته مورگابین از پرمین میانی و برای سازند نسن سن جلفین از پرمین پسین منسوب گردید. و فراوانی بعضی از گروه های فرامینیفر گویای رسوبگذاری بخش اعظم سازندهای یاد شده در یک محیط آرام و عمیق لاگون می باشد. بعضی از تاکساهای فرامینیفر معرفی شده، برای اولین بار از شمال غرب ایران شناسائی گردید. Palaeotextularia consobrina, Palaeotextularia longiseptat, Cribrogenerina gigas, Geinitzina multicamerata & Nodosinelloides pinardae.