سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رحیم شعبانیان – استادیار دانشگاه پیام نور تبریز
ناهید غنی زاده تبریزی – دانشجوی کارشناسیارشد دانشگاه پیام نور تبریز

چکیده:

سازند ایلانقره به ضخامت حدود ۴۰۰ متر با ترکیب سنگشناسی ماسهسنگ، شیل، دولومیت ، گدازههای ولکانیکی و سنگ آهک با سن دونین پسین-کربنیفر پیشین در غرب روستای ایلانلو در جنوب سد ارس، شمال استان آذربایجانغربی دارای رخنمون میباشد. نهشتههای آواری سازند ایلانقره به سن دونین بوده و بخش کربناته راسی سازند مورد بحث به کربنیفر تعلق دارد. مطالعات انجام شده بر اساس مقاطع نازک تهیه شده از بخش کربناته، منجر به شناسایی ۶ گونه وابسته به ۵ جنس از روزنبران متعلق به خانواده اندوتیریده شده است. مقایسه جامعه روزنبران شناسایی شده با جامعه روزنبران سازندهای کربنیفر در ایران و دیگر بخشهای جهان، بیانگر سن تورنزین تا ویزئن از کربونیفر پیشین برای این نهشتهها در برش مورد بحث میباشد.