سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی امیری – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
نغمه پاکدل لاهیجی – کارشناس ارشد عمران – زلزله
احسان درویشان – دانشجوی دکتری – زلزله

چکیده:

در طی سالها فراهم نمودن مقاومت کافی در برابر حرکات شدید زلزله یکی از مهمترین اهداف ایین نامه های لرزه ای ساختمانی بوده است بطوریکه از فروریزش کلی ساختمان جلوگیری شود امروزه به تازگی پدیده کاهش مقاومت درون چرخه ای مورد توجه محققین قرارگرفته است دراین حالت کاهش مقاومت در درون یک سیکل از چرخه بارگذاری رخ میدهد دراین تحقیق اثرات این نوع کاهش برسازه هایی با قاب خمشی با ارتفاع متوسط مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور سه ساختمان ۳ ، ۵ و ۷ طبقه فولادی با سه نوع اتصال قبل از زلزله نورتریج پس از زلزله نورتریج و اتصال ایده ال جهت مقایسه در نظر گرفته شده و پس از انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایش IDA اثرات کاهش مقاومت درون چرخه ای برناپایداری کلی سازه مورد بررسی قرارگرفته است. جهت انجام تحلیل از نرم افزار Opensees استفاده شده است. نتایج مطالعات نشان میدهد که کاهش مقاومت درون چرخه ای باعث کاهش قابل ملاحظه ای در ظرفیت مقاومت سیستم در برابر ناپایداری جانبی کلی سازه می شود.