سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا حسین یار – دانشجوی دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
مجتبی رجبی – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
ساناز چایچی زاده – کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
محمدرضا انسانی – کارشناس زمین شناسی

چکیده:

این مطالعه با استفاده ازبازتاب داده های لرزه ای کم عمق با قدرت تفکیک بالا به بررسی و تعیین رخساره های لرزه ای درآبراهه شمال جزیره قشم درشرق خلیج فارس می پردازد داده های لرزه ای به توسط دستگاه ساب باتم پروفایلر (Sub bottom profiler برداشت و با استفاده از نرم افزار ISE تفسیر شدند. درمطالعات انجام شده رسوبات جوانتر ازسازنداغاجاری ۸ نوع رخساره لرزه ای برروی داده های لرزه ای تشخیص داده شد این رخساره ها از نظر فرکانس دامنه پیوستگی فرم هندسی یا طرح برانبارش با یکدیگر متفاوت هستند نتایج بدست آمده نشان میدهد که رخساره های لرزه ای دردو محیط رسوبی با شرایط متفاوت تشکیل شده اند بخش اول دامنه و فرکانس نسبتا ضعیف و پیوستگی و تداوم جانبی زیادی داشته ولی رخساره های بخش فوقانی ازدامنه و فرکانس متفاوت با تداوم جانبی کم برخوردار هستند.