سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سارا صبرآموز – کارشناس مهندسی برق قدرت و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انر

چکیده:

فرآیند تخلیه جزئی الکتریکی یکی از عمدهترین دلایل شکست عایقی در ماشینهای الکتریکی، اتصالات کابلها، بوشینگها و سوئیچگیرهای عایق میباشد. در این مقاله روشهایی جهت کاهش تخلیه الکتریکیPICکابلهای نیمه عایق) در خطوط توزیع معرفی میگردد. مناطق ساحلی به دلیل میزان بالای وقوع تخلیه الکتریکی – که عمدتاً به علت آلودگی نمکی ایجاد میشود- به عنوان پروژه پایلوت در نظر گرفته شدهاست. روشهایمعرفی شده در این مقاله شامل سیمهای بست ۲ ساخته شده از غلاف عایق کابل فشار ضعیف، غلاف خودPICکامپوزیت، و آلومینیومRLB) میباشد. در نهایت با توجه به نتایج آزمایشهای انجام یافته، دو روش جهت حل مشکل تخلیه جزئی به عنوان مؤثرترین راهکارها استخراج شدهاست روش نخست پوشاندنPICبا غلاف عایق خودPIC و روش دوم استفاده از سیم بست کامپوزیتی به جای آلومینیومی (روش مرسوم) میباشد.