سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود پلاسی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
مجتبی پیرپناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه ت

چکیده:

مقاومت فشاری تک محوره ١ یکی از مهم ترین پارامترها جهت طبقه بندی و بررسی خصوصیات مکانیکی سنگ ها می باشد. آزمایش کلاسیک مقاومت فشاری به دلیل نیاز به نمونه ای با سطوح انتهایی کاملاً صاف، آزمایشی نسبتاً مشکل و پر هزینه محسوب می شود. از این رو آزمایش های دیگری به منظور تخمین مقاومت فشاری تک محوره به روش های غیر مستقیم ولی ارزان تر توسعه یافته اند. در مطالعه حاضر آزمایش جدیدی معرفی می شود که با اعمال بار نقطه ای به نزدیکی لبه نمونههای مکعبی سنگ، نمونه دچار شکست در لبه می شود و از روی مقدار نیروی بدست آمده مقاومت فشاری تک محوره تخمین زده می شود. بدین منظور آزمایش های زیادی بر روی نمونه های مختلف سنگ انجام شده است. در انتها با تحلیل نتایج آزمایش ها رابطه ای بین مقاومت بار نقطهای گوشه سنگ ٢ و مقاومت فشاری تک محوره معرفی می شود