سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خشایار کاویانی صدر – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه بیرجند
محمدمهدی خطیب – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
محمدحسین زرین کوب – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

منطقه چشمه خوری (شمال غرب بیرجند) به طور عمده زونی است از گسل های امتدادلغز معکوس که به صورت موازی و پلکانی در راستای NW-SE امتداد داشته و به میزان کمتر، گسل هائی با امتدادNW-SEدرآن دیده می شود که همسو با هر یک از راستا های گسلی، یک سری دایک نیز جای گرفته اند. بررسی ساختارهای خش لغزش و شکستگی های متقاطع بر روی دایک های هم روند با گسل ها، حاکی از وجود حداقل دو مرحله رخداد دگرریختی D1و ۲ D در منطقه بوده که دگرریختی D1 درامتداد NE-SW اثرداشته ودگرریختی D2 روندNW-SE را دنبال می کند. D2 نسبت به D1 متأخر بوده و از تأثیر و فراوانی بیشتری برخوردار است. اغلب رگه های معدنی نیز در منطقه همپوشانی مطلوبی با روند ناشی از دگرریختیD2 نشان می دهد.