سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا رضایی باویل سفلایی – کارشناسی ارشد علوم گیاهی- سیستماتیک و اکولوژی

چکیده:

در بررسی طایفهPeucedaneae از تیره چتریان در سطح استان آذربایجان شرقی ۲۱ گونه متعلق به ۱۴ جنس از سطح استان جمع آوری و شناسایی گردید از میان گونه های شناسایی شده دو گونه جدید Trigonosiadium brachytaenium Peucedanum knappii Bornm Boiss.) Alava. برای اولین بار در استان معرفی میشود.