سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعیدعلی عسگریان نجف ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تبریز
ترحم مصری گندشمین –

چکیده:

با توجه به نیاز روزافزون جهان به انرژی وعدم امکان پاسخگویی به نیازها تنها با تکیه بر سوختهای فسیلی امروزه توجه زیادی به سمت منابع انرژی دیگر معطوف شده است این منابع انرژی که تحت عنوان انرژیهای نو نیز از آنها یاد می شود شامل انرژیهایی چون انرژی خورشیدی، هسته ای باد، زمین گرمایی و انرژیهای نهفته در بیومس گیاهان می باشد از جمله انرژیهای قابل استحصال از بیومس انرژی بیوگاز است در تولید بیوگاز از جمله مهمترین موارد توجه به دستگاههای تولیدبیوگاز یا هضم کننده ها می باشد این دستگاهها تا به حال دستخوش تغییرات زیادی بوده اند و مدلهای مختلف با قابلیتهای متفاوت توسعه پیدا کرده اند برای تولید بیوگاز به شکل موفقیت امیز و یا بازده بالا انتخاب درست دستگاه تولید بیوگاز امری ضروری می باشد. برای داشتن یک انتخاب درست باید مجموعه ای از فاکتورها همچنین فاکتورهای اقتصادی ، بکارگیری مواد محلی دوام دستگاه، سازگاری با مواد ورودی مورد استفاده و تناوب انجام عملیات مورد توجه قرارگیرند