سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهره خزایی – کارشناس ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرجند
سمیرا بهروش –

چکیده:

بخش عمده ای از ناحیه مرکزی و جنوبی کشور ایران بدلیل اینکه دارای تبخیر و تعرق بیشتر از نزولات جوی بوده تحت پوشش کویر و بیابان قرار گرفته که کویرهای لوت و نمک از آن جمله اند. از طرفی کمبود بارندگی و منابع آبی در مناطق خشک و نیمه خشک سازگاری های ویژه ای در گیاهان بومی این مناطق به وجود آورده است تا امکان ادامه حیات در شرایط تنش رطوبتی یا کیفیت نامناسب آب و خاک را داشته باشند. گیاهان این مناطق دارای خصوصیات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی خاصی هستند که سبب شده از حداقل ذخیره رطوبتی در خاک و هوا استفاده کنند. عمیق ترین سیستم ریشه ای برای جذب آب از اعماق پایین تر خاک، خاردارشدن ساقه ها و کوچک شدن سطح برگها برای کاهش میزان تبخیر، وجود پوششی مومی و چرب در سطح برگها،‌ افزایش اندامهای ذخیره کننده رطوبت و… نمونه ای از این تغییرات مرفولوژیکی است. از نظر ساختار درونی و فیزیولوژیکی نیز در گیاهان هورمونهای تنظیم کننده خاص با توجه به خشکی اقلیم منطقه و کمبود رطوبت ترشح می شود و فرآیند تعرق گیاه از ساز و کار ویژه ای تبعیت می کند .با توجه به اینکه بسیاری از گیاهان کویری دارای خواص دارویی و صنعتی بوده و از لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه می باشند ضروری بنظر رسید تا در این مقاله بسیاری از این گونه های کاربردی جهت کاشت در مناطق کویری معرفی گردند