سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الناز عباس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی وا
محسن علامه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زمین شناسی ، مشهد، ایران

چکیده:

سازند سنگانه از سازند های کرتاسه تحتانی حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران می باشد . که دارای رخساره شیل های خاکستری تیره متمایل به سبز و آبی با بین لایه های سیلت استونی است. همچنین دارای ساختار های مخروط در مخروطو سپتارین و ماکروفسیل های آمونیت و براکیوپود می باشد. مرز پیدایش این سازند در برش امیر آباد به صورت تدریجی از سازند سرچشمه آغاز و در مرز فوقانی به سازند آیتامیر منتهی می گردد . این سازند در این برش، مورد مطالعه قرار گرفته و در این مقاله تعداد ۲۲ جنس از داینوفلاژله های یافت شده معرفی و تعداد ۱۱ گونه آن تشریح می گردد. سن سازند سنگانه با توجه به مجموعه فسیلی داینوسیست ها در برش امیر آباد آپتین می باشد، که با توجه به گسترش زمانی فسیل های داینوفلاژله موجود، احتمالا به آلبین نیز می رسد