سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قدرت اله حیدری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حمیدرضا سعیدی گراغانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری

چکیده:

شرایط اکولوژیکی و شیوه بهره برداری مراتع باعث پیشرفت توسعه دانش بومی و قابلیت های فردی بهره برداران دربستر زمان شده است امروزه دانش سنتی بهره برداران می تواند مکمل دانش رسمی مورد توجه کارشناسان قرارگیرد معرفی این دانش سنتی در بین اقشار جامعه باعث رویکرد مثبت نسبت به شغل شبانی شده و می تواند استحکام ساختار اجتماعی را در کشور تقویت کند براین اساس دراین پژوهش مشارکتی سعی گردید ضمن معرفی دانش بومی بهره برداران مراتع و جاذبه های فرهنگی اجتماعی آن انگیزه گردشگران را به این بخش معطوف نمود جامعه آماری این پژوهش بهره برداران مراتع ییلاقی منطقه دماوند بخش لاریجان بوده است. روش انجام این پژوهش کیفی است دراین روش ضمن انجام مصاحبه های عمیق و جمع آوری اطلاعات سوالات محوری درخصوص استفاده از مراتع تعیین گردید آنها همچنین با اجرای سیستمهای چرایی سنتی مانند چرا در شب رعایت زمان ورود دام مدت توقف دام و قرق قسمتهای مختلف مرتع از تمام قسمتهای یک محدوده عرفی بصورت یکنواخت استفاده نمایند. بنظر می رسد با توجه به ارتقا سطح زندگی مردم و نیاز مبرم به آسایش روانی بدلیل شلوغی و تراکم جمعیت شهرها معرفی هریک از این روشها درچارچوب دانش سنتی و بومی بهره برداران می تواند زمینه اشتغال و توسعه مناطق روستایی و عشایری را رونق بخشیده و گردشگران را با ساختار اجتماعی فرهنگی و مواهب طبیعی منطقه مورد مطالعه آشناسازد.