سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه نوروزی غضبی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود طهانی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
علی مهرکیش – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
حمید غضنفر – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

منظور از حساسیت، درصد تغییر یک پارامتر نسبت به تغییر سایرپارامتر ها در یک طراحی بهینه است[ ۱]. محاسبه حساسیت ها در یک طراحی، درک بهتری از میزان وابستگی هر یک از پارامترهای مهم طراحی به سایر پارامترها را در اختیار قرار می دهد؛ داشتن این درک در موارد متفاوتی می تواند، مورد توجه و استفاده قرار بگیرد. آنچه در این تحقیق بدان پرداخته می شود بررسی حساسیت های پارامترهای مهم یک خودروی هیبرید الکتریک است. در اینجا ابتدا روش محاسبهی حساسیت های پارامترهای دلخواه بیان شده و سپس روش به کارگیری آنها در انتخاب اجزاء یک خودروی هیبرید الکتریک به عنوان روش کاربردی استفاده از حساسیت ها در طراحی ارائه می شود.