سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد
کوروش رشیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اردکان
محمدرضا بنی اسدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس

چکیده:

رسوبات پرمین در ناحیه ی ایران مرکزی معروف به سازند جمال است )اشتوکلین ۱۶۹۱ ( که رخنمون آن درکوههای شتری مشاهده ۲۱ شمال شرق طبس )هرموک( قرار دارد. در km می شود.جلبکهای یاف تشده در این برش از سازندجمال به سن پرمین درناحیه یاین برش جلبک ها از مهم ترین گروه های فسیلی هستند که مورد مطالعه قرار می گیرند که منجر به شناسایی گونه هایی از قبیل ذیل گردید: Clavaporella sp, Tabasoporella tulipoformis, Vermiporella SP, Vermiporella longipora,Pseudovermiporella sodalica, Gyroporella nipponica, Permocalculus sp, Pseudovermiporella sp.,Clavoporella calciformis