سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میثم نقوی مرمتی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- کارشناس ارشد
اصلان عزیزی – استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
زهرا مهدی زاده اشرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

امروزه استفاده از تکنیک پاربویلینگ به صورت کاملا مدرن در تمامی کشورهای برنج خیز مورد استفاده قرار گرفته و در حال گسترش است هدف اصلی از پاربویلینگ کاهش درصد شکستگی برنج است و در ابتدا شلتوک از رقم نعمتانتخاب و درسه دمای ۴۵درجه و ۶۰ و ۸۰ درجه سانتی گراد به ترتیب بمدت ۶و۴و۱/۵ساعت خیسانده شده است و سپس در مرحله بخاردهی از دو روش بخاردهی تحت فشار و بخاردهی تحت فشار اتمسفر استفاده شده است و در روش اول بعد از خروج هوا فشار بخاررا به ۱kg/cm2 رسانده که در دو زمان ۳ دقیقه و ۵ دقیقه انجام شد و در روش دوم از سه زمان ۱۰،۵ و ۱۵ دقیقه استفاده شده و در دمای محیط خشک شد و درصد شکستگی در بهترین تیمار ۸۸ درصد کاهش یافت و درصد عملکرد در بهترین تیمار ۱۱ درصد افزایش یافت و درصد سبوس ۷۲ درصد کاهش یافت که افزایش درصد عملکرد را توجیه می کند و با توجه به اینکه درصد شکستگی برنج در کشور بالاست و هزینه تولید را افزایش داده است، استفاده از این تکنیک گامی موثر در جهت خودکفایی می باشد