سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن آقایی میبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی،دانشکده مهندسی معدن و متالو
رضا دهقان سیمکانی – استادیار فرآوری مواد معدنی،دانشکده مهندسی معدن و متالوژی،دانشگاه ی

چکیده:

مهمترین تکنیکهای مورد بررسی دراین مقاله برای ارزیابی راندمان عملیات ثقلی کارخانه زغال شویی طبس شامل اندیس شستشوپذیری گویندارجان GWI اندیس مقدار مواد با وزن مخصوص نزدیک به وزن مخصوص جدایشNGMI قرارگیری اشتباه Misplacment بازدهی تشکیلاتی و منحنی مایر میب اشند جدایش ثقلی همچنان از مهمترین فرایندهای مورد استفاده دربسیاری از مدارهای شستشوی زغال سنگ است خواص شستشوپذیری زغال سنگ بیان کننده رابطه بین راندمان و درصد خاکستر دریک نمونه خاص درفرایند زغالشویی هستند شاخصهای شستشوپذیری نشان دهنده سهولت شستشو و چگونگی پراکندگی خاکستر درذرات زغال سنگ هستند انواع مختلفی از جداکننده های ثقلی درصنعت دردسترس هتند و درنتیجه وظیفه طراحان کارخانه های زغال شویی انتخاب کارآمدترین نوعجداکننده برای شستشوی زغال سنگ با ویژگیهای خاص است دریک کارخانه زغال شویی موجود نیز یکی ازمهمترین وظایف مهندسین فراوری بهینه سازی کارایی کلی کارخانه است