سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منصوره قبادی پور – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان
فهیمه سرایی – دانشگاه پیام نور
محمدرضا کبریائی زاده –

چکیده:

برش دروار در فاصله ۲۲ کیلومتری جنوب غرب دامغان قرار دارد. در این برش سازند میلا بین دو سازند لالون در زیر، وجیرود در بالا قرار دارد. عضو ۴ سازند میلا در برش دروار با ۸۹ متر ضخامت از نظر سنگ شناسی عمدتا متشکل از آهک های نازکلایه، و شیل می باشد. مطالعه تریلوبیت های این عضو منجر به شناسایی تاکسا ذیل گردید. Micragnostus chushuensis )Kobayashi, 1931)., Leiagnostus )Jaekel, 1909(., Olenid gen. et sp.indet., Charchaqia sp., Mictosaukia sp., Pseudokainella sp., Tajinella? sp.این فونا با بیوزون های پنجم پنگ ) ۱۸۸۸ (، و ششم و هفتم کوشان ) ۱۸۹۹ ( در شهمیرزاد قابل مقایسه اند. لذا یک سن اواخر کامبرین پسین برای این عضو متصور است. هم چنین این تریلوبیت ها علاوه بر مناطقی از ایران )شهمیزاد(، تاکنون از کشورهای چین، کره، استرالیا، تاسمانی، آرژانتین و کلمبیا گزارش شده ان