سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

پگاه درجانی – دانشجویکارشناسی ارشد صنایع غذایی
محمد قربانی –

چکیده:

سرطان یک بیماری با عوامل پیچیده ای استکه تحت عنوان کنترل نشده سلولها تعریف میشود تبدیل سلولها ازحالت طبیعی به سلولهای سرطانی دارای سه فاز شروع توسعه و پیشرفت می باشد که عادتهای تغذیه ای می توانند هریک از این سه فاز را تحت تاثیر قرار دهند گیاهان حاوی ترکیبات زیست فعال متعددی هستند که برخی از آنها دارای اثرات خوبی درجلوگیری از بروز بیماریهای سرطانی می باشند ترکیبات زیست فعال فراورده های طبیعی میب اشند که عمدتا ازگیاهان حاصل می شود و ازدیرباز به عنوان عمده عوامل پیشگیری کننده برای جلوگیری و درمان بیماری درانسان و حیوان و به منظور بهبود سلامتی مصرف شده اند این تحقیق مروری است برمعرفی ترکیبات زیست فعال یا خواص ضدسرطانی که درگیاهان بصورت طبیعی وجود دارد اثرات بهبود سلامتی آنها و انواع ماتریسک های طبیعی که درآن یافت میشوند مثل میوه ها سبزیجات گیاهان جلبک ها غلات و غیره