سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین منتظری کردی – گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین میران بیگی – گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
کیوان معقولی – گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله، بسته نرم افزاری ار ایه شده است که می تواند جهت شبیه سازی و آنالیز سیستم های اپتیکی مورد استفاده قرار گیرد. بدنه اصلی نرم افزار بر پایه روش تعقیب پرتو استوار است. از این نرم افزار می توان در کاربردهای متنوعی نظیر طراحی سیستمهای اپتیکی در صنعت و پزشکی نیز استفاده نمود.نحوه ورود اطلاعات لازم برای تحلیل به ن رم افزار و طرز کار باآن معرفی شده است. با توجه به نتایج ارایه شده، نرم افزار ازقدرت تحلیل و دقت مناسب برخوردار می باشد.