سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل علی پورآسیابدری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل
مقداد صفری سیاهکل – کارشناس عمران، رودسر

چکیده:

در این مقاله برنامه ای که تحت نرم افزار اکسل برای سهولت تعیین ضریب رفتار سازه ها ، نوشته شده است معرفی می گردید. این برنامه قادر است با وارد کردن داده های حاصل از تحیل غیر خطی سازه توسط نرم افزارهای مختلف سازه ای، ضریب رفتار آن را بطور خودکار از روی منحنی ظرفیت دقیقا محاسبه نماید. پس از ورود اطلاعات مربوط به تحلیلگام به گام غیر خطی به این برنامه، منحنی ظرفیت سازه با ارضای شرایط ذکر شده در دستور العمل بهسازی بطور خودکار به نمودار دو خطی تبدیل می شود و برش تسلیم موثر Vy بدست می آید. همچنین در این برنامه چهار روش معروف برای محاسبه ضریب کاهش بوسیله شکل پذیری لحاظ شده استکه توسط کاربر قابل انتخاب است. در نهایت ضریب رفتار وعوامل تشکیل دهنده آن، سختی اولیه و ثانویهو ضریب تشدید تغییر مکان محاسبه و ارائه می گردد. از آنجایی که تاکنون هیچ ابزار دقیقی برای دو خطی کردن منحنی ظرفیت وجود نداشت، این برنامه با سرعت و دقت زیاد خود می تواند جایگزین روش های تقریبی و کم دقت شود.