سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید محمد موسوی نژاد – کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران
حمیدرضا ناصری – استادیار، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران
علی تایا – کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران
علی افضلی – کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده از گیاهان دارویی در استان خراسان جنوبی از قدیم بصورت بومی رواج داشته است ولی ناشناخته بودن داروهای شیمیائی و عوارض جانبی که برای انسان ایجاد میکند سبب توجه روز افزون به استفاده ازگیاهان دارویی شده است . اغلب مواد مؤثر داروهایی که در حال حاضر برای بیماران تجویز می شود از گیاهان دارویی استخراج می شود، از طرفی بدلیل اینکه عوارض جانبی این قبیل داروها کمتر است مورد توجه بیشتری قرار میگیرد . این بررسی ضمن معرفی برخی گونه های شاخص دارویی استان خراسان جنوبی اهمیت و نقش این گیاهان را در تولید داروهای مختلف نشان میدهد. داروهای گیاهی موجود در داروخانه ها که در این بررسی به آن اشاره شده است نشانگر جنبه های کاربردی این گیاهان دارویی بعنوان ذخایر ارزشمند استان خراسان جنوبی بشمار می رود که علاوه بر حفاظت و احیاء بهره برداری صحیح از گیاهان دارویی در عرصه های منابع طبیعی سبب بهبود سطح سلامت و ارتقای کیفیت زندگی مردم، ایجاد فرصتهای شغلی از طریق تولید اقتصادی گیاهان دارویی و فرآورده های آنها و احراز جایگاه شایسته و دستیابی به سهم مناسبی از بازار جهانی گیاهان دارویی را کسب خواهد نمود.