سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن ملکی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
یوسف یوسفی – معاونت طرح و برنامه منابع طبیعی استان مرکزی
عزیزا… آجرلو – مسئول اداره جنگل منابع طبیعی استان مرکزی
هومن روانبخش – دانشجوی دوره دکتری جنگلداری

چکیده:

تحقیق حاضر بخشی ازمطالعات طرح جامع کاهش آلودگیهای هوای شهر اراک بوده که درآن ۱۰۰۰هکتار از اراضی شهرا راک جهت توسعه فضای سبز و ایجاد پارک جنگلی و جنگلکاری مورد مطالعه قرارگرفته است درمنطقه موردمطالعه دراین تحقیق که درشمال شهر اراک و درحدفاصل کمربندی شمالی اراک تا حاشیه جنوبی تالاب میقان واقع شده است به منظور تعیین گونه های مناسب جهت توسعه فضای سبز دراین منطقه پس ازانجام مطالعات پایه و بررسی های اولیه و تبادل نظر با کارشناسان اداره کل منابع طبیعت فهرستی از گونه های مختلف گیاهی مناسب تهیه و ارایه گردید