سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهروز عشقی ملایری – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
عبدالکریم چهرگانی – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
محمد مهدی دهشیری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
فاطمه کاظمینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

فلزات سنگین به طور طبیعی یا در اثر فعالیتهای انسان، در خاک وجود دارند. نواحی اطراف معادن به دلیل فعالیتهای حاصل از اکتشاف واستخراج در معرض آلودگی شدید این عناصر می باشند . هدف از مطالعه حاضر شناسایی گیاهان مقاوم و انباشته ساز که در گیاه پالایی مؤثر هستند، می باشد. معدن آهن گلالی که در شمال غرب شهرهمدان واقع است، به عنوان منطقه آلوده انتخاب ، ۶ گونه گیاهی و ۵ نمونه خاک از این ناحیه برای تعیین مقدار فلزات سنگین جمع آوری شد. برای آنالیز فلزات سنگین در نمونه های خاک و گیاه از دستگاه ICP استفاده شد. سپس گونه های گیاهی مورد آزمایش براساس توانایی انباشت فلزات گروه بندی گردید . نتایج مطالعه نشان داد که تعدادی گیاهان بیش انباشتگر در این منطقه وجود دارند که می توانند غلظتی از فلزات سنگین را در قسمتهای مختلف خود انباشت کنند، بنابراین می توان از آنها برای پاکسازی ناحیه آلوده استفاده کرد.