سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد هادیزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

درراستای نتایج تجربی حاصل آمده درسالهایاخیر از ساختارجدید شبکه های توزیع برق کشور که امروزه با تمایل زیاد شرکت های توزیع برق کشور به استفاده ازسیم آلومینیومی روکشدارهوایی بجای سیم مسی لخت روبرو می باشد شاهد اشکالات بسیار درجنبه های مختلف استفاده ازاین سبک جدید م یباشیم این نوع سیم روکشدارهوایی که درکشور ایران کابل خودنگهدار خوانده می شود به دلیل جنس آلومینیومی نسبت به سیم مسی آسیب پذیرتر بوده و عدم بررسی دقیق فنی و آموزش پیمانکاران دراستفاده ازیراق آلات مربوطه میتواند موجب بروز خسارات فراوان و کاهش شدید قابلیت اطمینان و عمرمفید تجهیزات و کابل گردد دراین میان نبود استاندارد ملی درخصوص تست این یراق آلات موجب سردرگمی مسئولین مربوطه گردیده و علیرغم وجود استاندارد بین المللی درمورد انجام تست الکتریکال کانکتور انشعاب دندانه دارمخصوص کابل خودنگهدارفشارضعیف الزام آن ازسوی مسئولین نادیده گرفته شده و تاکنون صدها هزارازانواع این کانکتور بدون گذراندن تست الکتریکال درشبکه توزیع نیروی برق نصب گردیده اند.