سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحمان رحیم دخت – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتعداری، دانشگاه محقق اردبیلی
مهناز حیدری ریکان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آ.غربی
میکاییل بدرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

دره شهداء ارومیه یکی از مناطق تیپیک و بسیار غنی از نظر فلور در منطقه غرب کشور از لحاظ تفرجگاه طبیعی یکی از مناطق بسیار زیبا بوده که مورد بازدید عموم مردم قرار گرفته و با توجه به غنای گونه های دارویی، در فصل بهار مورد بهره برداریهای بیرویه قرار می گیرد. از آنجایی که تیره چتریان Apiaceae از نظر کاربردهای دارویی، صنعتی، علوفه ای و وجود برخی گونه های در حال انقراض، از جایگاه خاصی برخورداربوده، لذا جهت جمع آوری، شناسایی گونه های مختلف این تیره در راستای اجرای پایان نامه دانشجوی با عنوان ((مطالعه تاثیر برخی عوامل اکولوژیکی در پراکنش گونه Ferula orientalis L. در دره شهداء ارومیه)) وطرح ملی جمع آوری بذور گیاهان دارویی به منظور تقویت بانک ژن گیاهی، اقدام به جمع آوری نمونه های گیاهی و بذورکرده که جمعا ۱۵ جنس و ۱۸ گونه که از این تعداد ۲/۲۲٪ را تروفیت ها و ۵/۵۵٪ را همی کرپتوفیت ها، ۶۶/۱۶٪ همی کرپتوفیت- تروفیت و۵۵/۵٪ تروفیت – همی کرپتوفیت، ۴۴/۹۴٪ ایران تورانی و تنها ۵۶/۵٪ ایران تورانی- هیرکانی می باشند. در ضمن بر اساس معیارهای ( IUCN)، ۴ گونه از گونه های مذکوربه عنوان گونه در معرض انقراض و آسیب پذیر در منطقه تعیین گردید.