سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهری یوسفی ناصرخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی
محمد داستانپور – رئیس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کرمان
حامد عامری – عضو هیئت علمی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
حدیث خلیلی زاده – کارشناس ارشد

چکیده:

در این تحقیق برش گلتوت از سازند هجدک جهت معرفی ماکروفسیل های گیاهی برای نخستین بار مورد مطالعه قرار گرفت، که منجر به شناسایی ۷ جنس متعلق به راسته های فیلیکال ها، بنه تیتال ها و کنیفرال ها و ژینکگوال ها گردید. بیشترین فراوانی متعلق بهراسته فیلیکال هاست که گیاهان محیط های مرداب و ساحل مرطوب هستند و کنیفرال ها، بنه تیتال ها و ژینکگوال ها در رتبه هایبعدی جای دارند