سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالمجید موسوی نیا – دانشگاه پیام نور مشهد، گروه زمین شناسی

چکیده:

در برش قرقره، بخش فوقانی سازند آیتامیر از شیل های خاکستری سبز با میان لایه هایی از ماسه سنگ گلاکونیتی و شیل سیلتی ,Schloenbachiidae Parona and Bonarelli, 1897 Turrilitidae Gill, تشکیل شده است. از ۶ خانواده آمونیتی۱۸۷۱ ,Hoplitidae H. Douville, 1890 ,Forbesiceratidae Wright, 1952 Placenticeratidae Hyatt Acanthoceratidae de Grossouvre, 1900 جنس و گونه برداشت و شناسایی گردید. این فونای آمونیتی دلالت بر نهشته شدن آخرین ردیف های رسوبی سازند آیتامیر در سنومانین زیرین )زونM. dixoni و M. mantelli و محیط بورال دارد