سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا نور یزدان – کارشناس ارشد معاونت آبخیزداری استان لرستان و مدرس دانشگاه آزاد اسلام
سیامک بهاروند – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

بانک اطلاعاتی زمین لغزشهای استان لرستان از سال ۷۵ بعنوا شاخه ای از بانک اطلاعاتی زمین لغزشهای کشور در مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد سازندگی وقت تشکیل شده است و در حال حاضر به عنوان زیرمجموعه معاونت آبخیزداری در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مشغول فعالیت می باشد ا زوظایف اینگروه شناسایی مناطق دارای لغزش بالفعل با استفاده از بازدیدهای میدانی و عکسهای هوایی ۱/۲۰۰۰۰ و نقشه های توپوگرافی ۱/۵۰۰۰۰ و تهیه شناسنامه های چهاربرگی و تک برگی برای مناطق دارای گسیختگی شیبی در مصالح خاکی یا سنگی می باشد شناسنامه های تهیه شده برای هر پرسشنامه چهار برگی که در بازدیدهای میدانی تکمیل می گردند در ۲۰ بخش مختلف دسته بندی می گردند این اطلاعات از مشخصات عمومی شامل حوضه ابخیز و مشخصات مکانی لغزش تا اطلاعات زمین شناسی شامل سازند، جنس، شکستگی ها مشخصات گسلهای موثر در لغزش اطلاعات آبهای سطحی و زیرزمینی پوشش گیاهی قبل و بعد از لغزش کاربری اراضی ژئومورفولژی اقلیم شناسی ویژگیهای حرکات دامنه ای فرسایش، عوامل موثر در لغزش روشهای علاج بخشی و پایدارسازی لغزش و نیمرخهای عرضی لغزش را شامل می شود.