سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رحیم شعبانیان – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
کبری محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

چکیده:

به منظور مطالعه بازوپایان ردیف دریایی پرمین پسین ، برش چینه شناسی دره دیز واقع در مسیر جاده مرند به جلفا انتخاب ونمونه برداری از سازندهای جلفا و الی باشی به ضخامت حدود ۰۵۱ متر به عمل آمده است.رسوبات پرمین در این منطقهمتشکل از سنگ آهکهای نازک تا متوسط لایه خاکستری رنگ می باشند . مقایسه جامعه فسیلی شناسایی شده با اجتماعات بازوپایان در دیگر بخشهای ایران و قلمرو تتیس بیانگر سن جلفین پسین-دورآشامین برای نهشته های مورد مطالعه می باشد.بازوپایان شناسایی شده به خانواده های Athyridae و Rhinconellidae, Productidae, Strophominidae تعلق دارند