سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رحیم شعبانیان – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
فرزانه طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
سمیه کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

چکیده:

به منظور مطالعه بازوپایان ردیف دریایی دونین برش سیاه باز در شمال شهرستان خوی ، آذربایجان غربی انتخاب و نمونه برداری سیستماتیک صورت گرفت. برش مورد مطالعه شامل حدود ۰۲ متر از سازند ایلان قره با لیتولوژی سنگ آهکهای ریزدانه وخاکستری مایل به قرمز، سنگ آهکهای مارنی، شیلهای سیاه، ماسه سنگ کوارتزی با رنگ خاکستری تا قرمز می باشد. در این پژوهش ۵جنس و ۲ گونه از بازوپایان مورد شناسایی قرارگرفته است . بازوپایان شناسایی شده به خانواده های Rhynchonellidae, Spiriferidae از رده مفصل داران تعلق دارند. مقایسه جامعه فسیلی شناسایی شده با بازوپایان ردیف های پالئوزوییک ایران ، بیانگر سن دونین پسین تا کربونیفر پیشین برای این نهشته ها می باشد.