سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا اسدی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحدبوئین زهرا
مژده حجتی طباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

کشاورزی و انرژی رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند مصرف انرژی در کشاورزی به دلیل نیاز بشر به مواد غذایی بیشتر ناشی از رشد جمعیت هماند بخشهای دیگر رو به افزایش است کاهش مصرف انرژی خصوصا در عملیات انرژی بر درصورت ثابت ماندن تولید محصول باعث افزایش نسبت انرژی و ایجاد سیستم کشاورزی پایدار می شود در کشورهای د رحال توسعه که رشدکشاورزی مایه پیشبرد و رشد اقتصادی وخود کفایی می گردد مصرف انرژی از پارامترهای تاثیر گذا ردر تولید و سودآوری کشاورزی می باشد از این رو تحقیق حاضر به معرفی نهاده های انرژی مختلف در یک مزرعه سهم هریک از این نهادها در مصرف انرژی کل و ارائه راهکارهایی عملی برای کاهش مصرف انرژی در کشاورزی می پردازد.