سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عزیزی – کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه اصفهان
حسین مصدق – دکتری چینه و فسیل شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان
خالق طیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

سازند تاربور یک واحد کربناته رودیست دار و سرشار از فرامینیفرهای بنتیک بزرگ به سن مائستریشتین است که در حوضه زاگرس نهشته شده است. در این مطالعه، نهشته های سازند تاربور در ۵ کیلومتری جنوب غرب سمیرم مورد بررسی قرار گرفته است. منطقه سمیرم در خاور رشته کوه های زاگرس، در ناحیه فارس داخلی از منطقه زاگرس مرتفع واقع شده است. سازند تاربور در ناحیه مورد مطالعه با ضخامت ۴۶٢ متر از سنگ های کربناته و آواری تشکیل شده است. از میان الیگوستژینیدهای شناسایی شده Calcisphaerula innominata, Calcisphaerula innominata lata, Pithonella trejoi, Pithonella ovalis, Stomiosphaera spherical, Cadosina sp., Colomiosphaera sp.،(Colomiosphaera sp. و Cadosina sp. برای نخستین بار از نهشته های سازند تاربور در برش سمیرم اصفهان گزارش می شوند. بررسی الیگوستژینیدهای این سازند نشان می دهد که این میکروپروبلماتیکا در محیط های عمیق و کم عمق پرانرژی حضور دارند.