سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سولماز احمدی باروق – مربی آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز زنجان، گروه معماری و شهرسازی
المیرا ابراهیمی – مربی آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز زنجان، گروه معماری و شهرسازی

چکیده:

با توجه به اهمیت مدرسه بعنوان محیط تاثیر گذار در روند زندگی انسان و پتانسیل آموزشی محوطه آن ضرورت طراحی مدارس باتوجه به نیازها والگوهای رفتاری دانش آموزان نمایان میشود، وبا توجه به اینکه محیطهای طبیعی بالفطره دارای ارزش آموزشی هستند لزوم ارتباط قوی دانش آموزان با این محیط در فضای مدرسه حفظ میشود. در این راستا، بررسی و ارائه الگوی مناسب محوطه سازی مدارس شهر زنجان در محدوده، مورد مطالعه است، لذا سه باب مدرسه ابتدایی با سالهای ساخت متفاوت، در نواحی یک و دو شهر زنجان انتخاب و مورد بازدید قرار میگیرند. بررسیهای میدانی نشان می دهد که مشکلات و نقاط ضعف عمده در رویکرد فعلی طراحی حیاط مدارس موجود می باشد. برای مواجهه عملی با پدیده فرایند طراحی منظر محوطه مدارس به طراحی فاز یک، نمونه موردی از محوطه مدرسه ابتدایی در شهر زنجان پرداخته میشود و الگوی مناسب برای محوطه سازی با توجه به امکانات موجود و شرایطی محیطی و اقلیمی و توجه به ضوابط و استانداردهای به روز در کشور با رویکرد توسعه پایدار، در شهر زنجان به عنوان نمونه ای از شهرهای با اقلیم سرد و خشک ارائه می گردد