سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیبه عطاپوری – دکتری زمین شناسی اقتصادی
علیجان آفتابی – دکتری ژئوشیمی اقتصادی

چکیده:

کانسارآهن جزیره هرمز با ذخیره یک میلیون تن و عیارمتوسط ۵۸درصد آهن در۲۰کیلومتری جنوب خاوری بندرعباس قرار دارد کانی زایی آهن بصورت نوارهای هماتیتی ژاسپیلیتی با سنگهایتبخیری نمک و انیدریت توفهای ریولیتی ریولیت های قلیایی نوع A دولومیت های تیره ماسه سنگ و شیلهای قرمز رنگ به سن احتمالی پروتروزوئیک فوقانی پالئوزوئیک تحتانی ادیاکاران Ediacaran رخنمون دارد حضور نوارهای هماتیتی و ژاسپیلیتی چین خورده دیامکتیت ها قطعات معلق یخچالی مقادیر بالای اکسید آهن سه ظرفیتی کم بودن آلومینیوم نیکل تیتان وانادیم و الگوی خاص عناصر خاکی نادر بیانگر شباهت کانسار آهن هرمز به کانسارهای آهن نواری نوع راپیتان است مقادیر ایزوتوپی گوگرددرانیدریت ۲۱+۳۳+ درهزار=Houghton, 1980) ( 34 S و مقایسه آن با سن سنجی به روش رادیوژن شکافتی برروی اپاتیت همراه با هماتیت ژآسپیلیت نواری ۵۴۴ میلیون سال Hurford, et al., 1984 نشان میدهد که سن احتمالی کانسار آهن هرمز و سری هرمز منطبق با مرز ادیاکاران و مشابه با آنومالی آرا ARA درکشور عمان می باشد.