سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی بجاری –
علی قادری سهی –
حسین ترمشی –

چکیده:

در این چند سال اخیر روند رو به رشد تولید سیمان کشور سبب افزایشرقابت برای دستیابی به بازارهای مصرف شده است. این افزایشرقابت به همراه مدیریت ریسک های ناشی از تغییرات چالشی اوضاع اقتصادی بقای طولانی مدت برخی از کارخانه هایسیمان را تهدید خواهد کرد. در همین شرایط بایستی موازنه ای بین بهینه سازی هزینه ها و نگرانی های ناشی از تغییرات شرایط اقتصادی به وجود آید.چرخه ی تولید سیمان از ارزیابی ذخایر مورد نیاز گرفته تا تولید کلینکر را می توان چرخه ای گسترده دانست که درآن واحد معدن با توجه به گستره ی کاری بالا از عملیات اکتشافی گرفته تا استخراج و حمل ماده معدنی برای تحویل به آسیاب مواد تاثیرچشم گیری در مهار هزینه ها و کیفیت سیمان تولیدی دارد . از طرفی زنگ خطر مهار هزینه های تولید سبب شده تا بیش از پیش خلا یک رویکرد سازمانی مناسب حس شود. در این جستار پژوهشی بر آنیم تا با ارائه ی یک رویکرد سازمانی بر طبق استاندارد های موجود بتوانیم نظامی سیستماتیک تر برای واحد معدن تعریف کنیم تا از رهیافت همین الگوریتم های سازمانی مهار هزینه ها و عملکرد آن در برابر نگرانی های مدیریتی پایدارتر شود