سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه نقاشی – گروه نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران
فاطمه فلاح طریقی –
محسن فلاح راد –

چکیده:

درمقاله به معرفی یک الگوریتم تکاملی نو ظهور که از پدیده های اجتماعی،سیاسی و فرهنگی انسان سرچشمه می گیرد می پردازیم. الگوریتم های بهینه سازی در پیش از این، از پدیده های طبیعی و زیستی الهام گرفته اند،این الگوریتم با الهام گیری از یک پدیده ی تاریخی ایجاد شده است.استعمار یک پدیده تاریخی اجتناب ناپذیر بوده که باعث شده کشور هایی که از لحاظ نظامی و اقتصادی قدرت بیشتری داشته، برای رفع برخی از نیازهایخود به کشور های دارای منابع اما ضعیف چه از لحاظ نظامی و چه از نظراقتصادی سلطه پیدا کرده و از طریق کنترل حکومت مرکزی آن کشورها به منابع آنها دسترسی داشته باشند. این الگوریتم نسبت به سایر الگوریتم های بهینه سازی برتری خود را نشان داده است، و به حل بسیاری از مسئله ها در زمینه های مختلف مهندسی از جمله مهندسی برق، نرم افزار، هوشمصنوعی، صنایع، و …پرداخته است. این الگوریتم توسط جناب آتش پز گرگری معرفی گرددید[ ۱].الگوریتم رقابت استعماری ۱از الگوی تاریخی رقابت در میان کشور های امپریالیسمالهام گرفته است. در واقع این الگوریتم، دریچه ای گشوده شده از دنیایریاضیات و با چشم انداز کاملا انسانی است. الگوریتم در ابتدا از چندین کشور در حالت اولیه شروع به کار می کند؛ در واقع این کشور ها پاسخهای محتمل الگوریتم محسوب می شوند.اگر بخواهیم کشور ها را با تجربه های سابقمان در الگوریتم های پیشین مقایسه کنیم، کشور ها همان کرموزوم در الگوریتم ژنتیک می باشند.در واقع کشور ها به دو دسته تقسیممی شوند، کشور های استعمار گر و کشور های تحت استعمار[ ۱].الگوریتم با روند های خاصی که در طبیعت خود نهفته است به آرامی به بهبود کشور ها(جواب های مسئله) می پردازد و در نهایت امر، جواب مناسب(کشورمطلوب) مسئله بهینه سازی را حاصل می شود.همانطور که گفته شد، در طبیعت این الگوریتم خواصی بنیادی نهفته است که پایه و اساس تعریفاین الگوریتم به شمار می آید.سیاست جذب یا همگون سازی ۲، رقابتاستعماری ۳ و انقلاب ۴ از ارکان مهم این الگوریتم است.این الگوریتم با الگو برداری از روند تکاملی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور ها، و قالببندی آنها در مدل های ریاضی، عملگر هایی را به صورت الگوریتم ایجاد کرده است.این الگوریتم جواب های مسئله که همان کشور ها می باشد را در یک حلقه تکرار قرار می دهد و جواب ها را به تدریج بهبود داده و در .[ نهایت به جواب بهینه می رسد