سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت الله جمالی زواره – دانشجوی کارشناسی ارشد
عباس علی آبادی – استادیار
مهدی تاجداری – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
محمدحسن باباپور – محقق

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم دربویلرهای درام دار عدد چرخش است از لحاظ چرخش بویلرهای بازیاب حرارت به دودسته چرخش طبیعی و اجباری تقسیم می شوند هدف ازاین مقاله محاسبه نرخ چرخش یکنمونه بویلر بازیاب حرارت است این بویلر با استفاده از بازیابی حرارت اگزوز یک موتور احتراق داخلی که با یک ژنراتور کوپل شده است بخار آب سوپرهیت جهت استفاده دریک واحد آب شیرین کن چندمرحله ای تولید می کند به این منظور درابتدا بحث چرخش سیال در بویلرهای بازیاب حرارت مطرح می شود سپس به روش محاسبه نرخ چرخش درمراجع اشاره می شود با توجه به پیچیده بودن محاسبه نرخ چرخش دراین مقاله با ارایه الگوریتم محاسباتی روش محاسبه نرخ چرخش تسهیل می شود باتوجه به حجم بالای محاسبات و با استفاده از الگوریتم پیشنهادی کدی درنرم افزار متلب تهیه شده است نتایج حاصل ازکد محاسباتی شامل نرخ چرخش و دبی اب هرشاخه اوپراتور ارایه می شود به استناد این نتایج خطر سوختگی درلوله های اوپراتور وجود ندارد و سیال درتمامی مسیرها جریان داشته و راکد نمی شود بنابرنتایج حاصل از این مقاله نیازی به حذف فین لولوه ها درردیفهای اولیه اوپراتور به علت سوختگی و یا حذف ردیف لوله های انتهایی اوپراتور به علت سکون آب نمی باشد.